Rekrutacja

Zgodnie ze Statutem Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze” kandydat / kandydatka na Członka Stowarzyszenia jest zobowiązany/a do wypełnienia deklaracji członkowskiej (do pobrania niżej) i zebrania pisemnych rekomendacji co najmniej dwóch Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wypełnioną deklarację prosimy wysłać na podany adres korespondencyjny, mailowy lub przekazać osobiście Zarządowi SGO „Pomorze”. Przyjecie kandydata / kandydatki w poczet Członków SGO „Pomorze” jest uzależnione od uchwały Zarządu Stowarzyszenia

deklaracja-czlonkowska-pdf
deklaracja-czlonkowska-word