Miesięczne archiwum: listopad 2014

Osadnicy 1945 – reportaż

Przygotowana przez nas inscenizacja trwała cztery godziny a odbyła się przy udziale ponad 100 członków i sympatyków SGO „Pomorze” zasilonych dodatkowo przez mieszkańców miasta (w roli osadników).
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.