Miesięczne archiwum: październik 2012

Tczew 05.10.2012

W dniu 5 października 2012 roku w gabinecie Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Tczewa odbyło się spotkanie podsumowujące wydarzenia mijającego roku z udziałem SGO „Pomorze”. Głównym tematem były uroczystości i inscenizacja w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej wpisane w kalendarz oficjalnych obchodów rocznicowych z udziałem Prezydenta Komorowskiego. Urząd Miasta reprezentowany był przez Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Zenona Drewę. Otrzymaliśmy bardzo dobrą ocenę naszej pracy, potwierdzoną oficjalnym pismem wraz z gorącym podziękowaniem dla Samodzielnej Grupy odtworzeniowej „Pomorze” oraz wszystkich zaangażowanych w widowisko przyjaciół naszej grupy. Do wyrażonych w dniu dzisiejszym podziękowań przyłącza się Zarząd Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze”. Brak jakichkolwiek uwag krytycznych oraz pochwała naszej postawy w warunkach wymagających szczególnej dyscypliny, rygoru czasowego i zaangażowania były dla nas dopełnieniem potwierdzającym profesjonalizm naszych działań. Jesteśmy dumni, że możemy realizować swoje pasje w gronie przyjaciół -profesjonalistów. Cieszymy się mogąc przekazywać pozytywne oceny, wierzymy, że wraz z kolejnymi wydarzeniami realizowanymi przy naszym udziale będzie ich więcej. Podczas spotkania przekazaliśmy na ręce Pana Zenona Drewy tabliczkę z odznakami pamiątkowymi 2 Batalionu Strzelców w Tczewie. Tabliczka ta winna – zgodnie z ustaleniami i deklaracją – trafić do sali muzealnej Fabryki Sztuk w Tczewie, której zasadnicze zbiory stanowią przekazane przez dowódcę 16 Tczewskiego Batalionu Saperów dokumenty i pamiątki gromadzone od wielu lat w izbie pamięci tczewskiej jednostki wojskowej. W zbiorach tych brakowało odznak pamiątkowych obrońców mostów tczewskich. Dzięki zaangażowaniu członków naszej grupy, przede wszystkim Cezarego Szostaka udało się odtworzyć i wykonać w profesjonalnym zakładzie grawerskim odznaki pamiątkowe żołnierza szeregowego oraz oficerską – obie zamieściliśmy na tabliczce.Odtworzenie odznak mogło się odbyć wyłącznie na podstawie opisu zawartego w wydanym rozporządzeniu w Dzienniku Rozkazów z 1931 roku oraz na podstawie materiału fotograficznego i porównania z jedynymi dostępnymi oryginałami, znajdującymi się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przywracanie symboli właściwych dla jednostek Wojska Polskiego stanowi o realizacji założonych w statucie Stowarzyszenia celów. Kosztowało to naszych Kolegów wiele wysiłku, dziś wszyscy możemy być dumni z wyników tej pracy. Jeszcze raz dziękujemy za Waszą pracę i za Prezydentem Miasta Tczewa życzymy wielu kolejnych, udanych inscenizacji oraz niegasnącego zapału i satysfakcji z udziału w widowiskach historycznych.