Miesięczne archiwum: marzec 2015

Wystawa i inscenizacja w Nowym Stawie, 15 marca 2015 r.

1                       2

315 marca 2015 r. w Nowym Stawie na rynku przy Galerii Żuławskiej odbyła się inscenizacja z okazji 70. rocznicy zdobycia miasta przez wojska 2 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Wydarzenie to miało na celu ukazanie możliwego przebiegu tej operacji militarnej u schyłku drugiej wojny światowej.

Dodatkowo w Galerii Żuławskiej, za sprawą materiałów udostępnionych przez grupę, otworzono wystawę pt. „Odtwarzamy historię – zbiory SGO Pomorze”.

Opracowanie graficzne: www.nicemedia.com.pl